Tereza Divišová zopakuje svou loňskou účast ve finále soutěže Komenský a My!

Skvělý úspěch z loňského školního roku, kdy jako žákyně 8. ročníku postoupila se svou esejí do finále celorepublikové soutěže Komenský a My, zopakuje Tereza Divišová z IX. B třídy i letos. Ve své práci v kategorii B polemizovala s názory Jana Amose Komenského na téma pohybu, fyzické a psychické zdatnosti, sportu a péči o své tělo. Základní otázka zněla „Co mi dává tělesná výchova a sportování kromě tělesné zdatnosti?“.

Nyní se Tereza po postupu mezi nejlepší připravuje na finále soutěže, které se uskuteční od 26. do 28. 3. 2014 v Brandýse nad Orlicí. Naši reprezentantku čeká nejen finálový písemný test, ale navštíví také historickou památku Hrádek, bude přijata starostou Brandýsa nad Orlicí, navštíví Pamětní síň Jana Amose Komenského, shlédne vystoupení pěveckého sboru ZŠ JAK Brandýs nad Orlicí atd. Program je skutečně pestrý a bohatý. Již nyní děkujeme naši žákyni za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů ve vyvrcholení této náročné soutěže.

Mgr. Martin Němec