Tereza Divišová skončila třetí v soutěži Šumná Ostrava!

Šestý ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava po téměř dvou měsících dospěl ke svému závěru. Slavnostní finálové klání proběhlo v posledním říjnovém dnu na půdě Wichterlova gymnázia a pomyslné meče v něm zkřížilo 30 nejúspěšnějších řešitelů korespondenční části. Náplní domácího kola byla převážně problematika česko-polských vztahů s důrazem na oblast Ostravska. Ta byla také náplní finálového kola.

Žáci si měli možnost vyzkoušet práci archivářů při pátrání po biografických informacích ukrytých v rakousko-uherské matrice, mohli se vžít do role druhorepublikových detektivů řešících okolnosti jednoho dnes již skoro zapomenutého případu. Dále se seznámili s osobnostmi, které v průběhu let shlížely či stále ještě shlížejí z polských zlotých, potrápili své mozkové závity při vzpomínání na polské i české nositele Nobelovy ceny, došlo i na tematiku tragických událostí z let 1968-1969. Otázka s názvem “Hořící keř” se dotýkala nejen činu Jana Palacha, ale také jeho polského předchůdce Ryszarda Siwiece, který se v září 1968 na protest proti okupaci tehdejšího Československa upálil. Plné znění soutěžních otázek i se správnými výsledky zveřejní kolegové z občanského sdružení PANT na portálu Moderní dějiny.

Tradiční součástí Šumné Ostravy bývají i přednášky vzácných hostů. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Na půdu naší školy letos zavítal Mgr. Lubomír Nenička Ph.D. z Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě. Jeho přednáška se dotýkala období mezi léty 1938-1939, především pak problematiky připojení Těšínska k Polsku. Doktor Nenička konstatoval, že tento zábor vyvolal na Ostravsku mnohem větší pobouření, než podobný akt ze strany německé. Češi jej totiž vnímali jako dýku zasazenou jim do zad bratrským slovanským národem ve chvíli, kdy bylo Československo opuštěno všemi spojenci.

Druhým hostem finále byl Mgr. Jozef Šerka z Archivu města Ostravy. Jeho přednáška se dotýkala nejen letošního 90. výročí založení této instituce, ale také metod archivářské a badatelské práce. Mgr. Šerka finalistům ŠO mimo jiné představil také projekt digitální badatelny, který historikům i zájemcům z řad laické veřejnosti umožňuje nahlížet do vzácných archiválií z pohodlí jejich domovů.

Před vyhlášením výsledků ŠO nahlédli soutěžící do letošního almanachu soutěže. Čtenáři v něm najdou zadání otázek korespondenčního kola, plné znění úloh, se kterými se museli poprat účastníci loňského finále, a to včetně správných odpovědí. Nejzajímavější součást almanachu je však jako vždy tvořena přílohou, kterou jsme tentokrát nazvali “Do Polska je na krok blízko”. V ní jsme publikovali nejzajímavější příspěvky tzv. orální historie, které zaznamenali sami řešitelé soutěže na základě vyprávění pamětníků. Jejich rodiče či prarodiče si ještě po letech dokázali plasticky vybavit svíravé pocity v žaludku, když se z polské tržnice vraceli obtěžkáni u nás nedostupným zbožím – oblečením, elektronikou a (jak jsme se dozvěděli z jednoho z příspěvků) někdy i destilační aparaturou.

Naši žáci soutěžili v první kategorii 1 a dále se finále soutěže zúčastnili: Ondřej Dlouhý (VII. A), Soňa Slovíková (VIII. A), Kateřina Šupčíková (VIII. B), Barbora Třískalová (VIII. B).

Tereze Divišové gratulujeme k vynikajícímu úspěchu v této těžké soutěži. Děkujeme také ostatním našim žákům za příkladnou reprezentaci a účast ve finálovém kole.
zdroj: www.wigym.cz, Pavel Měrka

Mgr. Martin Němec