Také letos jsme motivovali naše žáky k účasti na soutěži o J. A. Komenském

Ani další ročník celorepublikové soutěže, zaměřené na kombinaci znalostí z českého jazyka a historie, nezůstal na naší škole bez odezvy. Již v loňském školním roce si náročnost soutěže vyzkoušela Tereza Divišová. Získala tak zkušenosti, které v letošním ročníku mohla zúročit. Spolu s její prací byly organizátorům do Brandýsa nad Labem zaslány také práce Simony Novotné a Kateřiny Šupčíkové. Kateřina Šupčíková ze sedmého ročníku na sebe upozornila druhým místem ve školním kole dějepisné olympiády, když porazila takřka všechny spolužáky z vyšších ročníků. Nadaná žákyně se zúčastnila i této literárněhistorické soutěže. Celá soutěž byla koncipována písemnou formou, formou úvahy na Komenského myšlenky, v níž se měl srovnat svět lidí a zvířat a mělo se zamyslet se nad lidskými právy, jejich dodržováním a respektováním. „Každý člověk by měl být odpovědný sám za sebe a vážit si nejen své osobní svobody.“ I toto motto se neslo obsahem soutěže, která již několik let odkazuje na bohaté myšlenky Jana Amose Komenského jak v oblasti vzdělání a pedagogiky, tak v oblasti humanismu a lidských práv. Děkujeme našim žákyním za reprezentaci školy.

Mgr. Martin Němec a Mgr. Markéta Orkáčová