T.G.M – život, dílo a odkaz pro současnost

V loňském školním roce proběhl již čtvrtý ročník soutěže T. G. M. – život dílo a odkaz pro současnost.

Na začátku roku jsem dostala na výběr z několika témat, z nichž nejzajímavější pro mě bylo Masarykovo mládí. Pana učitel Mgr. Martin Němec mi téma schválil a já na něm začala pracovat. Nejprve jsem si přečetla co nejvíce publikovaných knih o zakladateli našeho 1. Československého státu. Známé knihy jako Hovory s TGM (od Karla Čapka), ANO, MASARYK (od Zdeňka Mahlera), nebo Masaryk známý i neznámý (od Vítězslava Houšky) i méně známé jako Chudý chlapec, který se proslavil (od Jana Herbena). Účelem soutěže bylo dozvědět se nové věci, nejen to kdy a kde se narodil, ale i kam chodil do školy a seznámit se s jeho zážitky z mládí. Zpracovala jsem tedy dané téma chronologicky a práce se poslala do soutěže.

Na konci září mi přišla pozvánka na slavnostní vyhlášení nejlepších prací, které se konalo na Magistrátu hlavního města Prahy dne 14. října.

V pátek brzo ráno jsem vyjela s babičkou ze Svinova vlakem do Prahy. Začátek programu byl v 11 hodin dopoledne, po zaznění české hymny se slova ujal místopředseda, který později vyhlásil vítěze a předal ocenění. MUDr. Michael Halaška, který je předseda MDH zde vystoupil a poděkoval všem účastníkům soutěže a hlavně učitelům, kteří zde žáky přihlásili. Poděkování a ceny žákům i studentům předávali zástupci Masarykova demokratického hnutí a ředitelka organizace JANUA. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích (do 15 – ti a od 15 – ti). Já jsem vyhrála čtvrté místo v první kategorii. Dostala jsem čestnou medaili TGM, diplom, účastnický list a dvě publikace o T. G. M. Po předání byla pietní vzpomínka na spisovatele Vítězslava Houšku. Vystoupil zde i člen Sokolu. Na závěr zazněla píseň Ach synku, synku. Do Ostravy jsem se vrátila ještě téhož dne v pozdních večerních hodinách.
Byl to skvělý zážitek a doufám, že se i letos v devátých třídách najdou zájemci, kteří budou ochotni zpracovat dané téma o jedné z nejvýznamnějších osob v historii našeho národa, a tím byl Tomáš Garrigue Masaryk.

Jana Šustrová

Nebyly nalezeny žádné obrázky