Vzdělávání » Vzdělávací oblasti » Doplňující vzdělávací oblasti

Doplňující vzdělávající oblasti zahrnují nabídku  volitelných předmětů (VP), z nichž si žáci dle svého zájmu vybírají volitelné předměty pro daný školní rok, a to v 7. ročníku dva VP, v 8. ročníku tři VP a v 9. ročníku si volí čtyři VP. Na základě jejich výběru bude provedeno stanovení volitelných předmětů pro daný školní rok.

Nabídka volitelných předmětů:

Německý jazyk: 7. – 9. ročník

Cvičení z matematiky: 9. ročník

Informatika: 8. – 9. ročník

Základy administrativy: 8. – 9.ročník

Finanční matematika: 8. – 9. ročník

Dějepisný seminář: 9. ročník

Sportovní výchova: 8. – 9. ročník

Cvičení z českého jazyka: 9. ročník

Konverzace v anglickém jazyce: 8. – 9. ročník

Přírodovědné praktikum: 7. – 9. ročník

Matematicko – fyzikální praktikum: 7. ročník

Chemicko – přírodovědné praktikum: 9. ročník

Dopravní výchova:8. – 9. ročník

Etická výchova: 8. – 9. ročník