Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Zeměpis

Úvod:

Zeměpis patří do skupiny vzdělávacích předmětů pojmenované Člověka a příroda. Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení, kritického myšlení a logického uvažování.

V předmětu zeměpisném žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.

Zeměpisný předmět, navíc žákům umožňuje postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Zeměpisný obor má tedy přírodovědní  i společenskovědní charakter.

Vyučující:

Mgr. Simona Hališková: 6. – 9.ročník

Učebnice:

  • Zeměpis  pro 6. a 7. ročník ZŠ – Planeta Země, nakladatelství Fortuna, spol. s.r.o.
  • Zeměpis 7 pro 7. ročník ZŠ – Zeměpis světadílů, nakladatelství SPN, spol. s.r.o.
  • Zeměpis 9 pro 8. ročník ZŠ – Česká republika, nakladatelství SPN, spol. s.r.o.
  • Zeměpis pro 9. ročník ZŠ – Lidé a hospodářství, nakladatelství Nová škola, spol. s.r.o.

Soutěže a olympiády:

  • Zeměpisná  olympiáda pro žáky 6. – 9. ročníku rozdělena do 3 kategorií

Exkurze, projekty, akce pro žáky:

  • Planetárium Ostrava

Užitečné odkazy:

http://planetariumostrava.cz/

http://www.zemepis.com/

http://www.worldometers.info/