Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Informační a komunikační technologie

Úvod:

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti – získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.

Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání.
Informační a komunikační technologie je náplní vyučovacího předmětu Ikt v 5. ročníku a v 6.ročníku, v předmětu Informatika (volitelný předmět 8.ročník).

Vyučující:

Ing. Romana Šebestová 

Mgr. Simona Hališková 

Učebnice a odborné knihy:

 • P. Navrátil – S počítačem na základní škole, Computer Media
 • P. Navrátil – Příklady a cvičení z informatiky a výpočetní techniky, Computer Media
 • P. Navrátil – Počítačové vzdělávání, Computer Media
 • K. Klatovský – WORD 2010 pro školy, Computer Media
 • K. Klatovský – EXCEL 2010 pro školy, Computer Media
 • K. Klatovský – POWER POINT 2010 pro školy, Computer Media
 • P. Roubal – Hardware pro začátečníky
 • L. Kovářová – Počítačová grafika
 • P. Navrátil – Počítačová grafika a multimédia
 • M. Pokorný – Nápadník do informatiky
 • Výběr materiálů z odborných časopisů a učebnic, tiskovin

Soutěže a olympiády:

 • Bobřík informatiky