Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Ruský jazyk

Úvod:

Ruština je nejužívanějším slovanským  jazykem.  Patří mezi šest  úředních světových jazyků OSN  (spolu s angličtinou, čínštinou, arabštinou, francouzštinou a španělštinou).

Historie ruského jazyka spadá do 10.století, kdy učenci Cyril a Metoděj začali  po Evropě šířit staroslověnštinu coby úřední jazyk pro mše a další církevní účely. Staroslověnština se stala základem pro ruský jazyk. Postupně z ní začala vznikat lidová ruština, kdy vliv církevní slovanštiny slábl. Na začátku 18.století za vlády Petra Velikého došlo k první velké reformě jazyka (některá písmena byla vypuštěna, jiná zavedena, začala se rozlišovat velká a malá písmena, přestaly se označovat přízvuky v psané podobě. Této upravené formě jazyka se říkalo „graždanka“ a téměř  se podobala dnešní azbuce. Další reforma jazyka proběhla v roce 1917 a ustálila se na 33 znacích azbuky. Ruské písmo se nazývá cyrilice a ruská abeceda azbuka.

 V jakých jazycích se píše azbukou? Vedle ruštiny je to také bulharština, ukrajinština, srbština, běloruština, makedonština a také mnohé země bývalého SSSR např. Kazachstán, Kyrgystán, Čečensko  používají v písemné formě azbuku. Vedle zemí  Ruské federace, kterou tvoří 21 republik, se rusky běžně domluvíte i v Izraeli. Ruština je také velmi rozšířena mezi ruskou menšinou  žijící v Číně, Mongolsku, Finsku a USA. V České republice byla velká averze k ruštině především po sametové revoluci v roce 1989, kdy se ruština přestala na školách vyučovat.

Nicméně, hlavní funkcí každého jazyka je to, že vede k dorozumění mezi lidmi, které vzájemně sbližuje a nikoliv rozděluje, s tím souvisí i poznávání a akceptování jiných kultur, zvyků a tradic. V současné době je o ruštinu mezi mladými lidmi opět velký zájem, ruský trh je jedním z nejzajímavějších na světě, Rusko je země bohatá na nerostné suroviny, je zajímavá i jako turistická destinace. Pokud se člověk chce prosadit na trhu práce a umí rusky a alespoň ještě další světový jazyk, je to pro něho velká výhra nebo přinejmenším  velká výzva.

Vyučující:

Mgr. Eva Machejová

Učebnice:

  • Raduga po novomu 1. a 2. díl (nakladatelství Fraus)
  • Pracovní sešity k učebnicím