Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Přírodopis

Úvod:

Přírodopis je soubor věd, jenž v dnešní době letí k pochopení tajemství, poznávání a odkrývání heterogenní, dynamické a nás obklopující přírody, kde sběr, určování, zařazování a preparace jsou jen některé praktické činnosti školy.

Vyučující:

Mgr. Martina Janečková 

Mgr. Vladimír Janků 

Mgr. Libuše Staňková

Učebnice:

Předmět Přírodopis disponuje ucelenou řadou učebnic od 6. po 9. ročník z nakladatelství FRAUS a pracovními sešity z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Soutěže, olympiády, exkurze, akce pro žáky:

Přírodovědný Klokan pro žáky 8. a 9. ročníku

Soutěž Mladých zoologů

Exkurze Geologického pavilonu VŠB

Návštěva Dolní oblasti Vítkovic

Poznávání Hrabové a jejího okolí

Den Země

Sběr a určování semen a plodů v Hrabové