Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Německý jazyk

Úvod:

Naučit žáky základy německého jazyk na úrovni A1 ve všech činnostech druhého cizího jazyka, které jsou rovnocenně obsahem níže uvedených kritérií hodnocení. Základním cílem je porozumění německému jazyka zvládnutí základní konverzace.

Vyučující:

Mgr. Martin Němec: 7. – 9. ročník

Kritéria hodnocení:

 • Ústní projev
 • Poslech
 • Četba
 • Projekty
 • Rozhovory
 • Testy
 • Diktáty
 • Aktivita
 • Možnost zlepšení známky studiem písemného pramenu dle zadání učitele

Zdroje informací pro žáky:

 • Učebnice Deutsch mit Max 1, 2
 • Sešit či složka se zápisy žáka
 • Názorné ukázky a informace k dané látce z vyučovací hodiny
 • Pracovní listy
 • Studijní materiály – Učebna Google Classroom

Užitečné odkazy:

www.fraus.cz