Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Fyzika

Úvod:

Fyzika pochází z řeckého slova φυσικός (physikos) = přírodní. Fyzika spolu s chemií a biologií patří mezi tzv. přírodní vědy. Fyzika byla původně vědou o přírodě, tedy souhrnem všech přírodních věd, které se z ní průběhem staletého vývoje postupně oddělovaly.  Počátky fyziky se dají nalézt již ve starověkém Řecku, kde z větší části byla začleněna do filosofie. Mezi nejvýznamnější představitelé se řadí: Aristoteles, Demokritos a Archimedes.

Fyzika je krásná věda, která vám může otevřít zcela nový pohled na svět. Pokud si k ní najdete cestu, pochopíte, že vlastně není ani tak moc těžká. Společně budeme zkoumat její zákonitosti, získávat základní poznatky a vědomosti, řešit názorné příklady, provádět pokusy, které vám pomohou fyziku pochopit.

Vyučující:

Mgr. Věra Kozubová 
Ing. Romana Šebestová 

Učebnice:

 • Fyzika 6 – nová generace, nakladatelství Fraus
 • Fyzika pro 6. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Fyzika 7 – nová generace, nakladatelství Fraus
 • Fyzika pro 7. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Fyzika 8 – nová generace, nakladatelství Fraus
 • Fyzika pro 8. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Fyzika 9 – nová generace, nakladatelství Fraus
 • Fyzika pro 9. ročník základní školy, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.

Studijní materiály:

 • Učebna Google Classroom

Pracovní sešity:

 • Hravá fyzika 6, nakladatelství TAKTIK International, spol. s.r.o.
 • Hravá fyzika 7, nakladatelství TAKTIK International, spol. s.r.o.
 • Hravá fyzika 8, nakladatelství TAKTIK International, spol. s.r.o.
 • Hravá fyzika 9, nakladatelství TAKTIK International, spol. s.r.o.

Sbírky k procvičování učiva:

 • Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.
 • Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.

Tabulky:

 • Tabulky pro základní školu, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.

Kritéria hodnocení:

 • Prověrky z okruhů učiva
 • Opakovací písemky, testy
 • Samostatné práce
 • Ústní zkoušení
 • Referáty, projekty, prezentace
 • Skupinová práce, skupinové projekty
 • Zapojení do soutěží
 • Laboratorní práce, tvorba a odevzdání protokolu
 • Aktivita, pracovní morálka ve výuce

Užitečné odkazy:

Svět techniky Ostrava

Planetárium Ostrava

Rande s fyzikou

Fyzikální šuplík

Vím proč

Byl jednou jeden vynálezce

Soutěže a olympiády:

 • Fyzikální olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníku
 • Fyzikální Archimediáda pro žáky 7. ročníku
 • Astronomická olympiáda pro žáky 6. – 9. ročníku
 • Pohár vědy