Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Dějepis

Cíl předmětu:

Naučit žáky myslet v logických a globálních souvislostech o propojení národních dějin se světovými a porovnávat s aktuálním vývojem dnešního světa. Cílem je logické myšlení, vlastní úvaha a argumentace žáka, nikoliv memorování dat, pojmů a jmen.

Vyučující:

Mgr. Martin Němec
Mgr. Eva Machejová

Kritéria hodnocení:

 • Souhrnný opakovací test – dvakrát za pololetí
 • Ústní zkoušení – dvakrát za pololetí
 • Referáty
 • Diskuse v hodině – otázky při výkladu a opakování látky, aktivita
 • Kvízy
 • Práce s pramenem, médiem
 • Skupinová práce
 • Zapojení do soutěží
 • Možnost zlepšení známky studiem písemného pramenu dle zadání učitele

Zdroje informací pro žáky:

 • Učebnice dějepisu pro daný ročník
 • Osnovy zápisů jednotlivých kapitol
 • Názorné ukázky a informace k dané látce z vyučovací hodiny
 • Pracovní listy
 • Studijní materiály – Učebna Google Classroom

Užitečné odkazy:

www.modernidejiny.cz
www.stream.cz/slavnedny
www.youtube.com