Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Chemie

Úvod:

Chemie je přírodní věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými přeměnami. Chemie doprovází lidstvo od samého počátku jeho vývoje. Chemie má překrásný a vděčný úkol snímat z našich očí klapky nevědomosti a poučovat nás o přirozené podstatě věcí i o záhadných proměnách, kterým podléhají. Zahrnuje vše, co svými smysly přímo vnímáme, i vše, co sice existuje, ale našim smyslům uniká.

Zadíváme-li se na svět „chemickými brýlemi“, promění se běžné věci v chemické reakce. Chemickými reakcemi žije celý Vesmír a veškeré chemické dění na Zemi nás přesvědčuje o důležitosti chemie pro lidstvo.

Nejvýznamnější vynálezy a objevy v oblasti chemie připisujeme těmto osobnostem: Dmitrij Ivanovič Mendělejev, Marie Curie Sklodowská, Alfréd Nobel, Niels Bohr, Bohuslav Brauner, Emil Votoček, Jaroslav Heyrovský, český chemik a nositel Nobelovy ceny za chemii, Otto Wichterle a další.

Motto:

„Chceš-li poznat chemii a kamarádit s ní, musíš dodržovat její zákony a pravidla, pak Tě nezklame“.

Chemie se zabývá vlastnostmi a přeměnami látek, které můžeš zjistit pozorováním, měřením a pokusy. Osvojováním učiva chemie a ostatních přírodních věd se naučíš poznávat přírodu jako systém, který funguje na základě principu rovnováhy mezi přírodními procesy a objekty.

Vyučující:

Mgr. Věra Kozubová 

Mgr. Martina Janečková

Učebnice:

 • Úvod do obecné a anorganické chemie 8.ročník, nakladatelství Nová škola
 • Chemie 8, nakladatelství Fraus
 • Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů 9.ročník, nakladatelství Nová škola
 • Chemie 9, nakladatelství Fraus

Tabulky:

 • Tabulky pro základní školu, nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o.

Kritéria hodnocení:

 • Prověrky z okruhů učiva
 • Opakovací písemky, testy
 • Samostatné práce
 • Ústní zkoušení
 • Referáty, projekty, prezentace
 • Skupinová práce, skupinové projekty
 • Zapojení do soutěží
 • Laboratorní práce, tvorba a odevzdání protokolu
 • Aktivita, pracovní morálka ve výuce

 

Soutěže a olympiády:

 • Chemická olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníku
 • Mladý chemik

Exkurze, projekty, akce pro žáky:

 • Exkurze Dolní oblast Vítkovic – vysoká pec

Ročníkové projekty:

 • 8.ročník: Voda, Chemické prvky, Oxidy a ekologie, Kyseliny a hydroxidy
 • 9.ročník: Výroba a zpracování kovů, Zdroje uhlovodíků, Přírodní sloučeniny, Chemický průmysl v ČR

Výukové materiály:

názvosloví chem.sloučenin

Užitečné odkazy:

http://chemie.gfxs.cz/

http://pt.kle.cz/cs_CZ/index.html

http://www.tabulka.cz/

http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/index.htm

http://www.zschemie.euweb.cz/

http://chemgeneration.com/cz/index.php

https://sites.google.com/site/dochepo/seznam-pokusua/krystal-na-provazku

http://www.chempokusy.webzdarma.cz/index.htm

http://www.testpark.cz/testy/chemie

http://jirpa.cz/kviz/kvizy-chemie.htm

http://www.infovek.sk/predmety/chemia/index.html

http://reichmann.wz.cz/chemie/

http://anorganika.gfxs.cz/index.php?id=1&PHPSESSID=ak3p1p5qgnf2erv53u5sa6kak0

http://www.natur.cuni.cz/cho/

http://xantina.hyperlink.cz/

http://www.labo.cz/mft/nastroje.htm

http://kekule.science.upjs.sk/chemia/

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Sciences/Excelchim.htm

http://www.prezentace-fyzika-chemie.wz.cz/chemie.html

Zábavná chemická literatura:

Richard Robinson: Kouzelná věda; Albatros Praha

Nick Arnold: Chemický chaos; nakladatelství EGMONT

Nick Arnold: Smrtící jedy; nakladatelství EGMONT

Nick Arnold: Potrhlí vědátoři; nakladatelství EGMONT

Milan Bárta: Jak (ne)vyhodit školu do povětří; nakladatelství Didaktis

Rudolf Jirkovský: Jak chemikové a fyzikové objevovali a křtili prvky; Albatros Praha

Milan Bárta: Chemické prvky kolem nás; Edika Brno

Svatava Janoušková: Znamení ďábla a jiné záhady pro mladé chemiky; Computer Press