Vzdělávání » Stránky předmětů II. stupně » Anglický jazyk

Úvod:

Angličtina se řadí mezi jazyky západogermánské a je třetím nejčastějším mateřským jazykem na světě. V téměř šedesáti suverénních státech je oficiálním úředním jazykem a nejrozšířenější je ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě a také v oblasti Karibiku. Je úředním jazykem organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU) a mnoha dalších významných světových institucí. Angličtina je rovněž nejčastěji se vyskytující druhý jazyk na světě a slouží jako komunikační prostředek v mnoha odvětvích lidské činnosti od kultury přes vědu a výzkum, až po politiku, diplomacii či obchod.

Cílem předmětu je dosažení úrovně A2, tedy porozumění kratším jednoduchým textům, komunikaci v běžných každodenních situacích, vyhledávání základních informací, sestavení kratších písemných sdělení atd. Obsahem předmětu je taktéž seznámení studentů s odlišnými tradicemi a kulturou anglicky mluvících zemí, životním stylem a základními informacemi z oblasti reálií.

Vyučující:

Mgr. Eva Vránová

Mgr. Eva Machejová

Mgr. Hana Hekerová

Učebnice:

  • Project 2, 3rd edition, Oxford University press – student’s book, work book, CD
  • Project 3, 3rd edition, Oxford University press – student’s book, work book, CD
  • Project 4, 3rd edition, Oxford University press – student’s book, work book, CD
  • Project 5, 3rd edition, Oxford University press – student’s book, work book, CD