Vzdělávání » Školní rok 2014/2015

Svět techniky – Science and Technology Centrum – Vzdělávání

V rámci popularizace technických a přírodovědných oborů jsme se zúčastnili vzdělávacích  programů pro žáky 7. a 8. ročníku. Programy probíhaly ve vzdělávacích učebnách Velkého světa techniky –  Science and Technology Center v Dolní oblasti Vítkovice. Součásti  výukového modulu byla i tématická prohlídka expozice v STC.

Výukové programy pro 7. ročník: 

  • Tajemství vody – VII. A
  • V korunách stromů – VII. B

Výukové programy pro 8.ročník: 

  • Mozek – superpočítač v akci!  – VIII. A
  • Mozek – superpočítač v akci!  – VIII. B

Ing. Romana Šebestová

Vzdělávací předmět Fyzika – Ročníkové projekty

Žáci 6. – 9. ročníku ve výukovém předmětu Fyzika během školního roku dostávají k řešení jednotlivé projekty. Úkolem těchto projektů je zapojení žáků do výuky, motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů, využívaní ICT ve výuce a propojení získaných teoretických znalostí s praxí. Při těchto projektech se žáci učí vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, naučí se hledat zdroje informací, seznámí se s pomůckami pro výuku – didaktické pomůcky, encyklopedie, internetové portály, časopisy, naučí se obhajovat a prezentovat své názory.

Projekty pro 6. ročník:

  • Fyzikální veličiny

Projekty pro 7. ročník:

  • Skládání sil
  • Tlak v kapalinách

Projekty pro 8. ročník:

  • Skupenství látek

Projekty pro 9. ročník:

  • Spotřebiče v domácnosti
  • Jaderná energetika

Ing. Romana Šebestová