Vzdělávání » Školní rok 2013/2014

Vzdělávací programy NatTech – Svět techniky Ostrava

V rámci popularizace technických a přírodovědných oborů jsme se zúčastnili dvou vzdělávacích programů zaměřených na předmět fyziku pro 6. a 8. ročník v rámci projektu NatTech. Program probíhal ve vzdělávací učebně U6 v Dolní oblasti Vítkovice.

Žáci 6. ročníku se dne 4. 2. 2014 zúčastnili programu Roboti ve službách lidstva pro 2. stupeň ZŠ. Program byl zaměřen na robotiku, roboty. Po teoretické výuce ohledně robotů si žáci sestrojili vlastního robota z Lega dle vlastní představivosti a zformulovali základní příkazy k ovládání robota.

Žáci 8. ročníku se dne 6. 2. 2014 zúčastnili programu Tajemství vesmíru pro 2. stupeň ZŠ. Program byl zaměřen na naši sluneční soustavu, žáci získali nejnovější poznatky ohledně vesmíru, seznámili se s pojmy mikrokosmos a makrokosmos.

 Ing. Romana Šebestová

Vzdělávací předmět Fyzika – Ročníkové projekty

Žáci 6. – 9. ročníku ve výukovém předmětu Fyzika během školního roku dostávají k řešení jednotlivé projekty. Úkolem těchto projektů je zapojení žáků do výuky, motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů, využívaní ICT ve výuce a propojení získaných teoretických znalostí s praxí. Při těchto projektech se žáci učí vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, naučí se hledat zdroje informací, seznámí se s pomůckami pro výuku – didaktické pomůcky, encyklopedie, internetové portály, časopisy, naučí se obhajovat a prezentovat své názory.

Projekty pro 6. ročník:

  • Fyzikální veličiny

Projekty pro 7. ročník:

  • Skládání sil
  • Tlak v kapalinách

Projekty pro 8. ročník:

  • Skupenství látek
  • Fyzikální abeceda

Projekty pro 9. ročník:

  • Kdo byl kdo
  • Spotřebiče v domácnosti
  • Výroba elektrické energie

Ing. Romana Šebestová