Vzdělávání » Školní rok 2014/2015

Besídka pro maminky

Jako každoročně i letos jsme si nacvičili krátký program pro maminky.  Jako odměna a překvapení pro děti bylo přichystáno Pasování na čtenáře. Akce se podařila, maminkám se moc líbila.

tř. učitelka Dagmar Pavlíčková

Miler dětem I. A

Náš první výlet byl na Černou louku, kde se žáci seznámili s tvorbou Zdeňka Milera. Celé dopoledne jsme si hráli a luštili kvízy s Krtečkem. Všem se akce moc líbila.

tř. učitelka Dagmar Pavlíčková

Poznáváme Hrabovou
Dne 25. 6. 2015 jsme se vydali pěšky k hrabovským rybníkům. Pěšky jsme šli už od školy. Cestou jsme pozorovali čápa, zajíce, lány obilí, obří duby podél hrázek. Okolí Pilíků mnohé děti překvapilo, užasly nad krásnou přírodní scenérií na okraji města.
Vycházku jsme ukončili prohlídkou stájí na statku v Hrabové.

Eva Janšová, tř. učitelka

Geologický pavilón prof. F. Pošepného. Ostrava – Poruba

Dne 4. 6. 2015 navštívily třídy IX. A, B geologický pavilón VŠB. Jsou v něm soustředěny mineralogické, petrografické, paleontologické, regionálně – geologické sbírky a sbírky ložisek nerostných surovin. Akce se vydařila.

                                                                                              žáci IX. ročníku

Kreslení na chodníku

Jako každoročně jsme i v tomto školním roce připravili pro děti 2. – 5. ročníků soutěž Kreslení na chodníku, která proběhla 11. 6. 2015 za krásného slunečného počasí. Soutěžní obrázky se dětem moc povedly a vybrat ty nejlepší bylo obtížné. Pro nejlepší malíře byly připraveny diplomy a malá pozornost, ostatní děti byly odměněny za jejich snahu alespoň malou sladkostí. Protože je tato soutěž u dětí velmi oblíbená, předpokládáme s jejím opakováním také v dalším školním roce.

Mgr. Božena Zezulková, Mgr. Eva Janšová

Odpolední čtení ve II. B

Dne  16. 6. 2015 se v odpoledních hodinách sešly děti  se  svojí  vlastní  oblíbenou knížkou. Navzájem se s nimi seznamovaly.  Společně všichni prožívali příběhy literárních příběhů. Děvčata i chlapci si navzájem předčítali   ze svých knih  a společně objevovali, jak je čtení úžasné.

                                                                                                                    tř. učitelka Eva Jannšová

Den dětí – Sportovní den I. B

Den dětí jsme oslavili sportem. Na různých stanovištích si děti zasoutěžili a užili si spoustu zábavy. Sluníčko podpořilo naši snahu, a tak se všem dařilo.

Mgr. Karin Kaňovská

Dopravní den II. B

Dopravní den přinesl opakování pravidel bezpečného chování chodců a cyklistů. Výborná znalost dopravních značek je na cestách důležitá. V soutěžích žáci  dokazovali, že potřebné znalosti mají. Děti si den náležitě užily.

                                          Eva Janšová, třídní učitelka II. B

Dopravní den II. A

Dopravní den proběhl na naší škole 27. 04. 2015. Děti II. A měly před sebou několik úkolů na celé dopoledne. Zopakovaly si názvy dopravních značek, pravidla chování na cyklostezkách i světelnou signalizaci na semaforech. O vybavení kola a cyklistů si děti povídaly během besedy se zástupci Městské policie a po jejím skončení si mohly vyzkoušet před školou jízdu zručnosti na koloběžkách. Vzhledem ke slunečnému počasí si děti také vyzkoušely na chodníku kresbu semaforu, která se zdařila. V závěru celého dopoledne splnily samostatný úkol, při kterém si ověřily nabyté vědomosti z dopravní tématiky a vyhodnotily splnění svých úkolů.

Mgr. Božena Zezulková

Noc s Andersenem v V. B

Každoročně se na celém světě slaví 2. dubna Mezinárodní den dětské knihy. Je to den narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Loni jsme se s tímto jménem seznámili a věnovali se veškerým zajímavostem a knihám tohoto autora. Letos jsme se věnovali českým ilustrátorům dětských knih. Náš očekávaný den byl čtvrtek 23. dubna 2015. Sešli jsme se opět v hojném počtu. Ve školní knihovně jsme pracovali samostatně, ve třídě byla práce skupinová. Vše jsme se snažili užít co nejvíce, protože to bylo naposledy.

                                                                                                                                                                                                                   Žáci V. B a Stiborová Šárka, tř. učitelka

Den Země v II.B

Na Den Země jsme si znovu  připomínali nutnost správného chování k naší planetě. Ne jen brát ze zdrojů, které jsou vyčerpatelné, ale učit se pokud možno umět vracet,  správně  recyklovat  odpad, snížit zbytečný odběr  společných  zásob surovin. Během dne jsme třídili odpad na interaktivní tabuli, skutečný ve  skupinách .  Radost  nám přineslo vyrábění stromů z víček.

  Eva Janšová, třídní učitelka II. B

Den zdraví v II.B

Letošní  Světový den  zdraví byl věnován bezpečným  potravinám. Během dne si děti připomněly pět klíčů bezpečného stravování .  Firma MK FRUIT s.r.o.  připravila pro žáky prvního stupně ochutnávku ovoce a ovocných  nápojů. V rámci dne si děti  vyzkoušely první pomoc při drobném poranění, zopakovaly si zásady první pomoci.

                                                                                                                  Eva Janšová, třídní učitelka II. B

Velikonoční tvůrčí dílny v II. B

Svátky jara jsme spolu s dětmi  a jejich  rodinnými příslušníky přivítali v radostné atmosféře. Děti  si  zdobily velikonoční vajíčka, vybarvovaly sádrové odlitky zajíčků, vytvářely dekorační košíčky, zdobily perníková vajíčka a aranžovaly jarní   květináčky.

Odpolední zastavení v běžném shonu všichni přítomní  uvítali.

  Eva Janšová, třídní učitelka II. B

Den Země v II.A

Dne 22. dubna 2015 proběhl na naší škole Den Země. Děti 2. A měly naplánovanou aktivitu ve třídě, kde si vyzkoušely svou šikovnost a vyráběly z recyklovatelných materiálů pohádkovou postavu. Po svačince a krátkém odpočinku se vydaly s paní učitelkou na nedaleký statek u paní Novákové, kde si prohlédly hospodářství s domácími zvířaty a dozvěděly se zajímavé informace o nových přírůstcích na statku. Největší pozornost vzbudila malá selátka a hříbátka.

Vzhledem k vydařenému počasí a ochotě paní Novákové si děti užily jízdu na poníkovi. Paní Novákové jsme poděkovali za možnost návštěvy statku, ale také za její čas, který nám ráda věnovala.

Mgr. Božena Zezulková

Den Země v I. B

V rámci Dne země se žáci seznamovali s tříděním odpadu ve škole i doma. Poznali různé druhy materiálů, určovali, z čeho jsou vyrobeny různé předměty denní potřeby. Zjistili, že se dají některé materiály recyklovat a vytvořili hezké obrázky z víček.

Mgr. Karin Kaňovská

 

Den zdraví v I.B

Den 8. 4. 2015 byl pro děti velice zajímavý. Mohli vidět vyrábění zeleninové šťávy i ovocného koktejlu na vlastní oči i s následnou ochutnávkou. Ve třídě pak probíhala diskuse o zdravých potravinách a vhodném jídelníčku. O nebezpečí v kuchyni jsme si povídali již dříve, ale dnes se děti naučily práci s trojcípým šátkem a uvázali si „pacičku“.

Mgr. Karin Kaňovská

Velikonoční tvoření v I.B
Jarní nálada oslovila téměř všechny z naší třídy. Sešlo se tu přes 30 šikovných rukou ze stran dětí, rodičů i prarodičů. Vyrábění se dařilo a všichni odcházeli nadšení a spokojení.

Mgr. Karin Kaňovská

Velikonoční tvůrčí dílny v II. A

Velikonoční tvůrčí dílny proběhly 31. 3. 2015 také v 2. A spolu s rodiči žáků. Prožili jsme společně příjemné odpoledne plné tvůrčího tvoření. Velikonoční dekorace se moc vydařily a děti si mohly domů odnést krásné květináče s velikonočním osením ozdobené zápichy a misky s barevnými vajíčky. Velikonoční perníčky připravené paní Hermanovou si děti ozdobily a také hned ochutnaly.

Odpoledne bylo vydařené a my už se nyní těšíme na další společnou akci.

Mgr. Božena Zezulková

Tělo

Náš další projektový den byl opět v pátek. Bylo to sice 13. února, ale vše vyšlo perfektně. Každá skupinka měla připravené zajímavosti které se týkaly : kostry, svalů, kůže, atd. Mnoho informací jsme slyšeli poprvé. Viděli jsme prezentace, videa, obrázky i fotky. Některé snímky byly neuvěřitelné!

Tento den jsme měli na zapamatování opravdu spoustu informací. Dozvěděli jsme se, co vše naše tělo dokáže, jak se s čím vypořádá, ale také co můžeme ovlivnit my sami. Nadále se budeme snažit pracovat s tělem co nejlépe.

Mgr. Stiborová Šárka a žáci 5. B

Čteme dětem

V loňském roce jsme si přečetli v časopise Junior od žáků z různých škol, že chodí číst v odpoledních hodinách dětem do mateřských škol. Tato aktualita se nám velice líbila, proto jsme ji nabídli naší mateřské škole v Hrabové.

Přijali nás velice přívětivě. První čtení proběhlo v měsíci prosinci, kde jsme zvolili vánoční tématiku. Malí posluchači na nás čekali s velkou zvědavostí. Četli jsme pohádku „ Sněhová královna“, ke které jsme také vyrobili pracovní listy s omalovánkami. Malí posluchači byli moc šikovní. Na veškeré otázky znali odpovědi i ti nejmenší. Od dětí jsme dostali sladkosti a přáníčka – jako poděkování.

Moc se nám to líbilo a už nyní se těšíme na další čtení, které bude v lednu.

Mgr, Stiborová Šárka a žáci 5. B

Vánoční dopoledne ve II. B

Poslední den ve škole kalendářního roku 2014 jsme prožili v příjemném očekávání. Všichni jsme si připomněli vánoční tradice, vyrobili si svícny z jablka, ochutnali nejlepší cukroví a… dávali si navzájem dárečky.
Při hraní s novými hračkami děti nevnímaly ubíhající čas. S přáním všeho nejlepšího a s těšením se na Vánoce jsme se potom rozloučili.

Eva Janšová, tř. učitelka

Vánoční dopoledne I. B

Vánoční pohodu si udělaly všechny děti i s paní učitelkou poslední školní den roku 2014. Vyrobily si svícen na vánoční stůl, popovídali si o vánočních zvycích a tradicích, zazpívali si koledy a nechyběly ani dárky. Posvačily cukroví a dortík ze všech domácností a spokojenost zářila ze všech jejich tvářiček.
Do nového roku jim p. učitelka popřála mnoho elánu a úspěchů, chytrou hlavu, zdraví a štěstí.

Karin Kaňovská, tř. učitelka

Mámo, táto, pojď si hrát …na Vánoce !

V úterý 9. 12. 2014 se sešli rodiče s dětmi z I. B i s jejich sourozenci ve třídě a společně si s třídní učitelkou vytvořili vánoční pohodu. Vyráběli si dárečky a ozdoby na stromeček, sváteční svícen a nazdobili si perníčky. Na všech tvářích zářily úsměvy a všichni odcházeli spokojení a nadšení.

Karin Kaňovská, tř. učitelka

Ukázkové hodiny pro rodiče

Rodiče našich prvňáčků měli v listopadu možnost účastnit se výuky českého jazyka a matematiky. Shlédli snažení svých dětí i nové metody ve výuce podle Prof. Hejného.

Karin Kaňovská, tř. učitelka

Mikulášské dopoledne ve II. B

Do školy přišli malí andílci, čertíci. A když přišli velcí čerti s anděly a Mikulášem, byli překvapeni, koho mají vlastně strašit. Všichni malí dostali sladkou odměnu za písničku o čertíkovi.

Po splnění čertích úkolů ožilo peklíčko čertí diskotékou.

Den si všichni užili.

Eva Janšová, tř. učitelka

Den podzimního ovoce ve II. B

Během dne žáci plnili tematické úkoly v českém jazyce i matematice, vyráběly jablíčko z papíru. Celý den byl provoněný plody zahrad. Děti soutěžily o nejkrásnější jablko.

Odměnou byla medaile a sladká odměna.

Eva Janšová, tř. učitelka

Interaktivní výstava Z. Milera

V říjnu naši žáci prvních tříd navštívili interaktivní výstavu Zdeňka Milera. Seznámili se s autorem oblíbeného krtečka a dalších knih. Na stanovištích plnili různé úkoly a zadání a vyzkoušeli si svoji paměť, zrak, pozornost i logické uvažování.
Výstava je velmi oblíbená a děti odcházely spokojené s úsměvem na tvářích.

Mgr. Karin Kaňovská

Ovocný den v 1. B 15. 10. 2014

Naše první projektové vyučování v 1.B bylo zaměřeno na poznávání ovoce. Manipulací s interaktivní tabulí a při skupinové práci s obrázky si žáci ujasnili rozdíl mezi ovocem a zeleninou, ochutnávka „ po slepu“ umožnila rozpoznat jednotlivé druhy ovoce a na pohoštění si děti vyrobili ježky z jablíček a ovocné špízy. Matematika i český jazyk byl zastoupen v pracovních listech s danou tematikou a hrušky s jablky z papíru krásně vyzdobily naši třídu. O přestávce si děti pochutnaly na výborných ovocných závinech a moučnících, které upekli rodiče, kteří se touto formou také podíleli na našem netradičním dni. Výuka byla pro děti zajímavá a zábavná a byla provázena veselými „ovocnými“ písničkami.

Mgr. Karin Kaňovská