Vzdělávání » Školní rok 2015/2016

Film Amal – Naděje

Ve světě se toho děje hodně, lidé hladoví, umírají, ztrácejí osoby sobě blízké. Mysleli jsme si, že po dvou světových válkách už je konec, to je ale od pravdy hodně daleko. Dnes ve 21. století se objevil stejně velký problém – válka v Sýrii a s ní uprchlíci, kteří se hrnou do všech koutů světa. Lidé  nevědí, co od nich mohou čekat.

Dne 4. 4. 2016 jsme se vydali do Minikina a v rámci festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět jsme zhlédli film o jedné opravdové uprchlické rodině ze Sýrie. Film se jmenoval Amal – Naděje. Zobrazuje rodinu, která kvůli válce a vážným zraněním dětí přijala možnost odjet do Německa a začít nový život. Noví lidé, jazyk, prostředí, zvyky, tomu všemu se musí přizpůsobit. Tento dokumentární film se zaměřuje hlavně na pocity uprchlíků a na proces jejich začleňování v novém prostředí.

Součástí filmu byla také diskuze o tom, co si myslíme my. Vyjadřovali jsme své názory a poznatky, ale také jsme se dozvěděli užitečné informace.

Nikol Joneková, IX. B

Noc s Andersenem

V rámci rozvoje čtenářství proběhla na naší škole opět již tradiční akce Noc s Andersenem. Té se letos zúčastnili žáci pátých ročníků. Děti se sešly ve škole večer 22. 3.2016 vyzbrojeny spacáky, karimatkami, oblíbenými knihami a něčím dobrým na zub.

Pro žáky byla připravena široká škála aktivit. Všechny byly zaměřeny na život a dílo K. J. Erbena, zejména jeho sbírku balad Kytice. Nechyběla ani dramatizace balady Polednice a stezka odvahy chodbami noční školy. Druhý den žáci společně diskutovali o svých oblíbených knihách, četli si z nich úryvky a vyrobili plakáty, ve kterých zaznamenali získané informace.

Kromě posilování vztahu k četbě má tato akce nezanedbatelný význam pro rozvoj sociálních vztahů v kolektivu třídy, vytváření pozitivního klimatu a přátelské atmosféry. Proto doufáme, že se v nastavené tradici bude i nadále pokračovat.

Mgr. Lenka Kudlejová

Děti čtou dětem

V březnu jsme pokračovali v projektu „ Děti čtou dětem.“  V rámci této akce čtou žáci pátých ročníků dětem z MŠ Klubíčko. Žáci 5.B si připravili čtení  klasických pohádek Boženy Němcové  O perníkové chaloupce a O Budulínkovi. Velmi se snažili, aby děti z mateřské školy zaujali. Vyrobili si papírové loutky a pokusili se své texty přečíst co nejlépe a hlavně výrazně. Za své úsilí si vysloužili nejen potlesk a úsměvy předškoláků, ale také drobnou sladkou odměnu.

Páťáci byli velmi rádi, že měli možnost si vyzkoušet, jak jsou schopni prezentovat své čtenářské dovednosti a zejména vidět znovu své bývalé paní učitelky a zavzpomínat na léta strávená ve školce.

Mgr. Lenka Kudlejová

Hodina tělocviku na sněhu s II. B

První a poslední sníh v tělocviku. Letos nám počasí moc nepřálo, a tak se těšíme na ten rok příští.

Mgr. Karin Kaňovská, tř. učitelka

Vánoční dopoledne  ve II. B

Vánoční dopoledne jsme si užili u nás ve třídě. Děti čekalo kromě balení dárečku pro rodiče také vyrábění vánočního svícnu z jablíčka, cukroví a zpívání  koled. Nejvíce se ale těšili na rozdávání dárečků

Mgr. Karin Kaňovská, tř. učitelka

Vánoční dopoledne  ve III. B

Dne 22. 12. 2015 snad nebyl nikdo, kdo by se do školy netěšil. Připomněli jsme si vánoční obyčeje, ochutnávali vánoční cukroví, vyráběli si svícen z jablíčka a hlavně  rozdávali navzájem dárečky.

Mgr. Eva Janšová, tř. učitelka

Vánoční tvůrčí dílny ve III. B

V předvánočním čase jsme  se sešli s dětmi a jejich  rodinnými příslušníky u stolečků plných drobností potřebných pro výrobu vánočních dekorací. Vyráběli jsme vánoční svícny do květináčků i skla, přání, polepovali hvězdičky, zdobili perníky. Atmosféru provoněnou vanilkou a jehličím umocňovaly  znějící vánoční koledy …

Mgr. Eva Janšová, tř. učitelka

Svět techniky s III. B

Měli jsme možnost navštívit Svět techniky. Mnohému  jsme  úplně nerozuměli, ale máme před sebou hodně času, abychom věci samozřejmé i zvláštní pochopili.
Vřele doporučujeme expozici navštívit.

Mgr. Eva Janšová, tř. učitelka

Mikulášské  dopoledne  ve III. B

Dopoledne v andělském nebo čertím převleku jsme si nenechali ujít. Mikulášské  úkoly jsme plnili na jedničku .  Čertí diskotéka nás pěkně rozehřála.Nezaskočil nás Mikuláš s čerty a anděly. Perníky, které jsme od nich dostali, jsme s chutí snědli.

                                                                                                    Mgr. Eva Janšová, tř. učitelka

Plavecký výcvik ve 3. ročníku

Žáci III. A  a  III. B ukončili plavecký výcvik mokrým vysvědčením. Úplně všichni se zdokonalili v plaveckých dovednostech a určitě se těší na bezpečnější plavání u moře nebo třeba na přehradě.

                                                                                  Mgr. Eva Janšová a Mgr.Božena Zezulková

Svět techniky s II. B

Výpadek elektřiny vůbec nemusí znamenat mrznutí ve školních lavicích. Žáci naší školy strávili den plný zábavy ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích. Užívali si při různých činnostech a hrách, vyzkoušeli si různá povolání a žasli nad chemickými pokusy v živém představení s čertem a andělem.

Mgr. Karin Kaňovská

Mikuláš s II. B

I u nás ve škole chodil Mikuláš. Děti však přesvědčili čerta svojí písničkou, že do pekla nepatří, a tak zůstal jeho čertovský pytel prázdný. Andělé pak rozdali dobrotky a všichni si pochutnali.

Mgr. Karin Kaňovská

OZO s II. B

Třídíte odpad?  U nás ve škole ano. Jak na to, se děti dozví ve výukovém programu vytvořeném přímo pro ně. Ve výukovém centru na OZO se děti zábavnou formou naučili rozdělovat různé druhy odpadu, ale také zjistili, jak se dále zpracovává.

Mgr. Karin Kaňovská

Hasiči v II. B

Jak se chovat při mimořádných situacích se děti naučí prostřednictvím různých besed a tematických hodin. Tentokrát přijeli hasiči a připravili si poutavý a zajímavý program.

Mgr. Karin Kaňovská

Jsem školák

Projekt II. B

Mgr. Karin Kaňovská