Světová škola

V letošním školním roce se naše základní škola poprvé zapojuje do projektu Světová škola. Ten byl v ČR poprvé představen v roce 2006. Jeho hlavním koordinátorem je organizace Člověk v tísni – program Varianty ve spolupráci s dalšími českými neziskovými organizacemi. Projekt probíhá za podpory České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí.

Již dlouhodobě si společně s našimi žáky všímáme dění ve společnosti a snažíme se aktivně podílet na řešení problémů s globálním přesahem. Pořádáme charitativní sbírky, snažíme se prostřednictvím celoškolních projektů o posílení sounáležitosti mezi generacemi, či o zlepšení životního prostředí.

Účast v projektu Světová škola nám umožňuje pomoci našim žákům lépe se orientovat v současném propojeném světě prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání. Důležitým prvkem projektu je aktivizace žáků vedoucí k odpovědnému chování a jednání a také předpoklad, že škola je součástí určité komunity a může se stát jejím aktivním členem.

Naším tématem bude„ Fast fashion ,“ tedy rychlá móda. Chceme se zamyslet nad původem oděvů, které si každý den oblékáme, zda všichni, kteří se na jejich výrobě podílejí, jsou spravedlivě oceněni. Budeme se snažit přemýšlet nad možnostmi jak omezit dopady módního průmyslu na životní prostředí v rámci naší komunity.

Více o projektu na: www.svetovaskola.cz

Vítán je každý, kdo se chce zapojit, či přispět svou energií a nápadem.

Za tým Světové školy
Mgr. Lenka Kudlejová