Stanovení cen stravného

Na základě vyhodnocení nákladů na provoz školní jídelny v roce 2011, předpokladu nákladů v roce 2012 a normativů potravin stanovuji ceny stravného s platností od 1.1.2012 takto:

Kategorie Cena
žáci 7.-10. let 20,00
žáci 11.-14. let 22,00
žáci 15.-18. let 24,00
zaměstnanci ZŠ 24,00
cizí strávníci 53,00