Soutěž „Vánoční třída a Vánoční strom“

Dne 14. 12. 2016 byla vyhodnocena soutěž „Vánoční třída“. Zapojily se do ní všechny třídy naší školy. Úkolem bylo vyzdobit třídu v adventním období. Všechny třídy se této činnosti zhostily velmi dobře. Rozhodování poroty složené z vyučujících a členů žákovského parlamentu bylo velice těžké. Nejlépe vyzdobenými třídami dle poroty byly tyto: I. stupeň – třídy 1. B, 2. B a 4. A, II. stupeň – třídy 7. B a 8. A,B. Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za snahu a krásně vyzdobené třídy.

Ve stejný den byla vyhodnocena i soutěž „Vánoční strom“.  Této soutěže se zúčastnily jen třídy I. stupně. Stromy byly velice pěkné a nápady originální. Rozhodování poroty bylo opět velice těžké. Nejvíce se porotě líbily vánoční stromy tříd 2. B, 5. A a 3. B.

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková