Soutěž v řečnickém umění – Mladý Demosthenes

Na řečnickou soutěž se přihlásilo 16 soutěžících z  8. – 9. tříd, kteří dne 8. 6. 2017 bojovali ve dvou kolech o prvenství. Nejdříve si každý vylosoval kartičku s pojmem, jeho úkolem bylo 1 minutu hovořit na dané téma. V druhém kole spolu dvojice vedly rozhovor dle zadání. Hodnotila se originalita projevu, způsob vyjadřování i vystupování a dodržení časového limitu.

Všechny výkony řečníků byly vynikající i originální, ale v komunikačním boji nakonec zvítězila V. Oborná z VIII. A, druhé místo obsadila M. Sýkorová z VIII. B a na třetí pozici se umístili D. Krejčí a N. Fojtík z VIII. A.

Všem řečníkům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Mgr. A. Opletalová