Soutěž Poznej knihu – 1. kolo

Předmětová komise Jazyka českého a literatury vyhlašuje na měsíce listopad až březen literárně jazykovou soutěž na téma Poznej knihu. Každý měsíc bude někde po škole schováno zadání úkolu.  Cílem pětičlenných družstev, sestavených napříč 6.–9. ročníky, je úkol z literární nebo jazykové oblasti najít a co nejlépe a nejrychleji jej splnit. Body za splnění se budou sčítat a v měsíci březnu budou vyhlášeni vítězi. Tématem 1. kola jsou P R A N O S T I K Y a pro soutěžící máme malou nápovědu: „Hledej žlutou!“

za PKJČ Mgr. Markéta Orkáčová, Mgr. Alexandra Opletalová