Soutěž finanční gramotnost

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do celostátní soutěže Finanční gramotnost. Proběhl již 10. ročník této soutěže. Školního kola se zúčastnilo: 1. kategorie (I. stupeň) – 1 žák, 2. kategorie (II. stupeň) – 41 žáků. Do okresního kola postoupilo družstvo:  Jan Dvořák 7. A, Aneta Krotáková 8., Šimon Hájek 8.

Další úspěšní řešitelé s diplomem: Vojtěch Pavlík 6. B, Karolína Kolichová 6. A a Kristýna Mullerová 9. B. Okresního kola, které proběhlo v únoru 2021, se zúčastnilo družstvo ve složení Jan Dvořák 7. A, Aneta Krotáková 8., Šimon Hájek 8. Pod vedením Jana Dvořáka obsadilo pěkné 3. místo. 

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

 Mgr. Libuše Staňková

Diplom FG