Soutěž Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je předmětová soutěž pro žáky základních a středních škol podporovaná Ministerstvem školství. Ve dnech 4. – 15. 11. 2019 proběhl již dvanáctý ročník online soutěže, do kterého se zapojili i žáci naší školy.

V kategorii Mini soutěžilo 30 žáků z 5. ročníku, v kategorii Benjamín soutěžilo 66 žáků z 6. – 7. ročníku, v kategorii Kadet soutěžilo 42 žáků z 8. – 9. ročníku. Každý soutěžící vyplňoval test na počítači zaměřený na digitální gramotnost, algoritmizaci a programování, na logiku, na matematické základy informatiky, úkoly na porozumění zadaných informací.

Úspěšnými řešiteli národního kola se stalo 41 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 120 bodů a získali tak zasloužené Pamětní listy.

Ing. Romana Šebestová