Soňa Slovíková a Lucie Matejzíková budou usilovat o postup do finále soutěže Lidice

Žákyně VIII. A třídy Soňa Slovíková a Lucie Matejzíková absolvovaly 1. kolo celorepublikové dějepisné soutěže Lidice21. V měsíčním bloku měla dva zásadní úkoly. Nejprve měly nastudovat období Protektorátu Čechy a Morava a odpovědět na 14 velmi obtížných otázek. Následovala slohová práce, kdy se dívky měly zamyslet nad vývojem naší země od počátku až do současnosti a vyslovit svou osobní prognózu, kam bude naše země směřovat v nejbližší budoucnosti.

Celé soutěž se v prvním kole odehrávala formou e-learningu. Odborná porota nyní zhodnotí počínání našich žákyň a brzy budeme informováni o tom, zda postoupí do druhého (finálového kola). Již nyní je třeba oběma žákyním poděkovat za píli při samostudiu a reprezentaci školy a budeme držet palce, ať postup do finále soutěže vyjde.

Mgr. Martin Němec