Slavnostní vyhlášení 5. ročníku soutěže o TGM

Slavnostní vyhlášení 5. ročníku soutěže o TGM
Od třetího ročníku se naše škola účastní celorepublikové soutěže, která u žáků základních a středních škol podporuje zájem o myšlenky našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V pátek 2.11.2012 se v hlavní zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy konalo vyhodnocení této soutěže. Ocenění za své soutěžní práce získaly také tři naše žákyně, které loni navštěvovaly 9. ročník: Veronika Vandová, Lucie Doležalová a Barbora Temlová. Obdržely diplomy s poděkováním a vybranou knižní publikaci o tvůrci demokratických myšlenek našeho prvního samostatného státu.
V rámci slavnostního vyhlášení 5. ročníku byli přítomni zástupci Masarykova demokratického hnutí, České obce legionářské, Junáku – svazu skautů a skautek a v neposlední řadě také Konfederace politických vězňů České republiky. Součástí vyhlášení byla také pietní vzpomínka na tajemníka demokratického hnutí, pana Jaroslava Rösslera. Pan učitel Martin Němec obdržel za vedení žáků v soutěži čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka.