Školního kola soutěže Lidice pro 21. století se zúčastnilo jedenáct žáků

Vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“ vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

Letošního školního kola celorepublikové soutěže se zúčastnilo deset našich žáků, kteří absolvovali písemný online test a psali historickou esej na dané téma. O tom, zda někdo z nich postoupil do dalšího pokračování soutěže, se dozvíme 27. března.

Děkujeme za práci a reprezentaci školy těmto žákům:

Zdeněk Vejmola (VIII. A), Simona Kremserová, Eliška Svobodová, Viktorie Nováková, Kristýna Müllerová (VIII. B), Markéta Mikesková, Adéla Olšáková, Eliška Bílá, Tereza Klimková, Sylva Šimůnková a Jakub Josiek (IX. třída).

Mgr. Martin Němec