Školní kolo recitační soutěže

Kategorie: 3. – 5. ročník

V úterý 4. února se sešli vybraní žáci z třídních kol 3.  – 5. ročníku, aby soutěžili v recitaci. Nejčastěji interpretovaným básníkem byl Jiří Žáček.
Porota ve složení Mgr. J. Naďová, Mgr. A. Opletalová a Mgr. P. Stekerová měla obtížnou úlohu, jelikož všichni soutěžící byli připraveni a velmi šikovní. Porota hodnotila výstupy po jednotlivých ročnících a výsledky jsou následující:

3. ročník:

1. místo: Viktorie Lyčková III. B
2. místo: Matyáš Malinovský III. A
3. místo: Matěj Chmelař III. A

4. ročník:

1. místo: Veronika Strakošová IV. B
2. místo: Adéla Kuzmová IV. A  
3. místo: Aneta Fiedorová IV. B

5. ročník:

1. místo: Tobiáš Špaček V. B
2. místo: Karolína Prejdová V. A
3. místo: Viktorie Svobodová V. B

Do obvodního kola postoupily reprezentovat školu žákyně Veronika Strakošová a Adéla Kuzmová.  

Děkujeme všem třídním učitelkám za přípravu žáků. Na ceny přispělo KRPŠ.

Mgr. Jaroslava Naďová – organizátor soutěže