Školní kolo recitační soutěže kategorie 3. – 5. ročník

Školního kola dané kategorie se zúčastnilo 21 žáků.

Zvítězili:
V. Svobodová, K. Prejdová, B. Krejčíčková – třetí ročník
K. Pěchová, A. Svobodová, A. Bydlošáková – čtvrtý ročník
V. Rybovič, F. Šín, T. Polínková – pátý ročník

Do městského kola postupují:
V. Rybovič, K. Pěchová, V. Svobodová, náhradník F. Šín

Odborná porota:
Mgr. J. Naďová, Mgr. P. Stekerová, Mgr. B. Zezulková