Školní kolo dějepisné olympiády 2012

Také v letošním roce se naše škola zapojuje do celostátní dějepisné olympiády. V úterý 13. 11. 2012 proběhlo na naší škole její první kolo. Do něj se zapojilo 14 žáků od sedmých po deváté třídy, kteří projevují dlouhodobý zájem a výborné výsledky ve studiu historie. Letošní téma olympiády zní: „ Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Žáci se při přípravném studiu na písemný test seznámili nejen se zvyky a obyčeji naší historie, ale také se státními svátky, zemskými patrony a vlivem křesťanství na průběh národních dějin. Písemný test nejlépe zvládl Tomáš Vojkůvka z IX. B, na druhém místě se umístila Kateřina Šupčíková ze VII. B a na bronzovém stupínku skončil Miloš Merta ze třídy VII. A. Všem účastníkům školního kola děkujeme a našim reprezentantům v městském kole, Tomáši Vojkůvkovi a Kateřině Šupčíkové, přejeme hodně štěstí v dalším pokračování této soutěže.

Mgr. Martin Němec, Mgr. Markéta Orkáčová – učitelé dějepisu