Školní kolo Astronomické olympiády

Na naší škole každoročně probíhá Astronomická olympiáda, kterou vyhlašuje a organizuje Česká astronomická společnost. Astronomická olympiáda probíhá na základních školách a víceletých gymnáziích a má tři kola – školní kolo, krajské kolo a celostátní, finálové kolo. Školního kola se celkem zúčastnilo 105 žáků 6. – 9. ročníku, kteří byli rozděleni dle své kategorie.

Nejlepší řešitelé školního kola:

Kategorie G-H:

1. místo   Richard Stacha              VI. B

2. místo   Karolína Šmelková   VII. B, Aleš Kubala   VI. A

3. místo   Jiří Koutný                     VI. A, Matěj Gregor  VI. A

 

Kategorie E-F:

1. místo   Dominika Daničová   VIII. A

2. místo   Tereza Divišová           IX. B

3. místo   Kristýna Novotná       IX. B

Všichni úspěšní řešitelé (ti, kteří dosáhli bodové hranice více než 15 bodů) postupují do dalšího, krajského kola, které se bude konat od ledna 2014.

Celkové výsledky žáků:

Kategorie G-H:

Kategorie E-F:

 Ing. Romana Šebestová