Školní kolo Astronomické olympiády

Na naší škole proběhl již 12. ročník Astronomické olympiády, kterou vyhlašuje a organizuje Česká astronomická společnost. Astronomická olympiáda probíhá na základních školách a víceletých gymnáziích a má tři kola – školní kolo, krajské kolo a celostátní, finálové kolo.

Školního kola AO se celkem zúčastnilo 85 žáků 6. – 9. ročníku, kteří byli rozděleni dle své kategorie. V kategorii GH pro žáky 6. – 7. ročníku se stal nejúspěšnějším řešitelem Gregor Matěj (VII. A), Krejčí Dominik (VI. A), Stacha Richard, Obdržálek Vojtěch (oba VII. B), Činčura Adam, Czinege Daniel (oba VII. A) a Sýkorová Magdaléna (VI. B). V kategorii EF pro žáky 8. – 9. ročníku se nejlépe umístil Peterek Lukáš, Sovadníková Barbora (oba IX. B), Petruška Daniel, Heinz Lukáš, Merta Miloš (všichni IX. A), Macurová Klára (IX. B) a Vašíček Filip (VIII. B).

Všichni úspěšní řešitelé (ti, kteří dosáhli bodové hranice více než 15 bodů) postupují do dalšího, krajského kola, které bude vyhlášeno od ledna 2015. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Výsledky žáků – školní kolo:

kategorie GH: 6. – 7 ročník: 

kategorie EF: 8. – 9. ročník:

 

Ing. Romana Šebestová