Školní kolo 45. ročníku dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 proběhlo na naší škole školní kolo letošního ročníku dějepisné olympiády, které se letos váže k tématu vlády Lucemburků na českém trůně, protože si budeme připomínat 700 let od narození Otce vlasti Karla IV.více