Školní exkurze osmých ročníku v Brně se vydařila!

V rámci školních exkurzí zavítal letos 8. ročník do Brna. A program jednodenního výletu byl více než pestrý. Vše začalo po příjezdu do města výstupem na hrad Špilberk, od kterého se skýtá nádherný výhled na město. Následovala prohlídka bývalého vězení Rakousko – uherské monarchie, kasematů, završená prohlídkou opevněného bunkru, který vybudovali na Špilberku Němci za druhé světové války. Poté se přešlo ke krásné katedrále Petrov, kde následovala prohlídka interiéru.

V centru města si děti nastudovaly pověst o zazděném radním a symbolu města Brna, drakovi. U Staré radnice zaujal sloh stavby, stejně jako bohatá výzdoba domů pánů z Lipé. Děti také zaujal netradiční tvar Brněnského orloje a celkově trojúhelníková tvar hlavního náměstí Svobody s morovým sloupem. Vedle náměstí stojí kostel Svatého Jakuba, kde nás ochotná průvodkyně provedla nádherným interiérem kostela a seznámila s jeho historií. Novou atrakcí v bezprostřední blízkosti kostela, ani ne rok starou, je Kostnice. Ta skýtá ostatky zemřelých z okolních hřbitovů. Bohatý program byl završen prohlídkou budov Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky.

Času nebylo nazbyt, a tak třeba již nevyšlo na Kapucínské mnichy. I tak prožily děti atraktivní den plný zajímavostí. Z dobrého poctu a šťastného návratu nic nevzala ani porucha lokomotivy při zpáteční cestě a o hodinu zpožděný příjezd naší výpravy zpět do Ostravy.

tř. učitelé Martin Němec, Alena Gomolová a Kamila Mikesková