Školní družina a školní klub ve školním roce 2021/2022

Žádosti o přijetí žáků do školní družiny a přihlášky do školního klubu pro školní rok 2021/2022 je nutno podat na sekretariátu školy do 18.6.2021.

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD

Kritéria pro přijetí žáka do ŠK

Žádost o přijetí žáka do ŠD pro školní rok 2021/2022 2021

Přihláška žáka do ŠK pro školní rok 2021/2022

 

Prázdninový provoz ŠD

V letošním školním roce nabízíme žákům I. stupně možnost zapojit se do zájmového vzdělávání ŠD i během školních prázdnin a to v měsíci srpnu od 16.8. do 31.8. 2021 v době od 8.00 do 15.00 hod.

Školní družina bude v provozu v případě, že se přihlásí minimálně 10 žáků. ŠJ bude pro žáky zajišťovat stravování za plnou (nedotovanou) cenu.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří mají zájem přihlásit žáka v daném období do ŠD, aby tak učinili na e-mail: [email protected] do 25.6.2021.