Školní družina a školní klub ve školním roce 2020 / 2021

Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku. Školní klub navštěvuji žáci 4. – 5. ročníku a II.stupně. 

Žádosti pro přijetí do školní družiny a přihlášky do školního klubu je potřeba podat do 19.6.2020. Podepsané formuláře je možné zaslat elektronicky e-mailem na [email protected], poštou nebo vložit v zalepené obálce do schránky u vchodu školy. 

Rozhodnutí o přijetí žáka do školní družiny bude zveřejněno pod registračním číslem žáka (zákonný zástupce žáka ho obdrží elektrinicky e-mailem nebo po předání žádosti na sekretariátu školy) na vývěsce na škole a internetových stránkách školy od 26.6. 2020 (rozhodnutí se nebude zasílat poštou; na vyžádání si ho může zákonný zástupce žáka vyzvednout na sekretariátu školy).                   

Rozhodnutí o nepřijetí žáka do školní družiny bude zasláno poštou nebo je možné osobní převzetí na sekretariátu školy.  Zákonný zástupce podepíše doklad o osobním převzetí.

Přijetí žáka do školního klubu bude zákonným zástupcům žáka oznámeno e-mailem.

Kritéria pro přijetí žáka do ŠD ve školním roce 2020/2021

Žádost o přijetí žáka do ŠD 2020/2021

Kritéria pro přijetí žáka do ŠK 2020/2021

Přihláška žáka do ŠK 2020/2021

 

Rozhodnutí o přijetí do ŠD 2020-21

Informace k přijetí žáků do školního klubu obdrží zákonní zástupci žáků e-mailem.