Školní dětský ples

Dne 10. února 2017 SRPŠ pořádalo v jídelně ZŠ Paskovská druhý školní dětský ples pro žáky. Tentokrát se konal bez doprovodu rodičů, protože kapacita jídelny byla už překročená samotným počtem dětí. Ples navštívili k ohromné radosti žáků i zahraniční studenti. Pan starosta přivítal všechny zúčastněné a na moderování a přípravě plesu se velmi podílel Žákovský parlament.  Za rozzářenými očima dětí stojí bohatá tombola, domácí občerstvení a bezva hudba. Program byl zpestřen soutěžemi a několika vystoupeními samotných žáků.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat sponzorům a hlavně vedení školy, které nám umožnilo ples pořádat v prostorách školy. Také velké díky všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu.

Vedení SRPŠ

Sponzoři plesu