Šestice týmů se zapojila do výtvarně – dějepisné soutěže Věnec demokracie

V každém ročníku od sedmého do devátého ročníku se utvořily v rámci výuky dějepisu a výtvarné výchovy dva týmy dívek podle tříd, aby se kreativním způsobem zapojily, do soutěže Věnec demokracie. Tato soutěž probíhá vzhledem k výročí státního svátku 17. listopadu pod záštitou europoslance Ing. Evžena Tošenovského, Dr. h. c. a organizuje ho hnutí Mladí konzervativci. Motivací je také slavnostní vyhlášení na Magistrátu statutárního města Ostrava dne 18. 11. 2013 a šance vyhrát výtvarné potřeby v hodnotě 5000,- Kč pro potřeby školy.

Všichni společně věříme, že se alespoň jeden z následujících uvedených týmů svým výtvorem podaří. Poděkování však již nyní patří vše zúčastněným. Jejich zručnost, kreativitu a vnímání estetiky můžete posoudit na příslušných fotografiích.

Do soutěže se zapojily tyto týmy:

VII. A – Jana Halvová, Petra Nováková, Vanessa Abramova
VII. B – Kateřina Pazdziorová, Lucie Šmídová, Eliška Anna Skurňová
VIII. A – Veronika Smetanová, Dominika Daničová, Drahomíra Tihelková
VIII. B – Lucie Milanovová, Barbora Třískalová, Barbora Sovadníková
IX. A – Kateřina Ondičová, Michaela Brodová, Barbora Hložanková, Klára Buchtová
IX. B – Martina Kocourková, Tereza Kaňovská, Aneta Vlčková

Mgr. Martin Němec