Sbírka potravinové pomoci

V rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby  se naše škola pod vedením žákovského parlamentu zapojila do spolupráce s Úmob Hrabová a pořádala potravinovou sbírku pro Potravinovou banku v Ostravě. Děkujeme všem, kteří přinesli i malý dar.

za ŽP: Mgr. Libuše Staňková, Mgr. Simona Hališková