Rozhodnutí o přijetí žáka do ŠD

Ředitel školy rozhodl o přijetí žáků k docházce do školní družiny ve školním roce 2017/2018

Seznam přijatých žáků