Řemeslo má zlaté dno

Dne 17. 1. 2018 se čtyři šestičlenná družstva žáků 9. ročníku naší školy zúčastnily soutěže Řemeslo má zlaté dno, konané pod záštitou Hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Celkem bylo do této soutěže zapojeno 18 týmů z celé Ostravy. Žáci si vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích praktické i vědomostní znalosti a dovednosti. Našli zde zástupce škol společného stravování, zdravotnické školy, zemědělské, ale i střední školy stavební, technické či průmyslové. Hodnotila se spolupráce ve skupině, pochopení úkolu a provedení zadaného úkolu. Prakticky si vyzkoušeli např. řezání dlaždic, znalost zdravých a nezdravých potravin, aranžovat květiny, zapojit elektrický obvod, poznat druhy osobních aut a jejich země původu, znalost podmínek výběru střední školy a budoucího povolání a mnoho dalších aktivit. Soutěž tak pomáhá žákům při výběru střední školy.

Družstvo naší školy složené z žáků 9.A třídy, Radka Šimůnková, Martina Knězková, Lucie Kučerová, Anna Marie Vášová, Sára Kolářová, Jan Kovařčík, získalo Certifikát nejúspěšnějšího družstva a velmi zajímavé a hodnotné ceny.           

Mgr. Alena Gomolová, výchovný poradce