Řemeslo má zlaté dno

Dne 22. 1. 2015 se čtyři šestičlenná družstva žáků 9. ročníku naší školy zúčastnily soutěže ,,Řemeslo má zlaté dno‘‘, konané pod záštitou Hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Celkem bylo do této soutěže zapojeno 18 týmů z celé Ostravy. Žáci si vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích praktické i vědomostní znalosti a dovednosti. Našli zde zástupce škol společného stravování, zdravotnické školy, zemědělské, ale i střední školy stavební, technické či průmyslové. Hodnotila se spolupráce ve skupině, pochopení úkolu a provedení zadaného úkolu. Prakticky si vyzkoušeli např. řezání dlaždic, znalost zdravých a nezdravých potravin, aranžovat květiny, zapojit elektrický obvod, poznat druhy osobních aut a jejich země původu, znalost podmínek výběru střední školy a budoucího povolání a mnoho dalších aktivit.

Družstvo naší školy složené z žáků Nikoly Ondráškové, Dariny Foltové, Lucie Milanovové, Barbory Zarówne, Katky Jaglové a Daniela Vojtoviče získalo Certifikát nejúspěšnějšího družstva v 7. ročníku soutěže v praktických dovednostech a velmi zajímavé a hodnotné ceny. Určitě se příští školní rok pokusíme této soutěže zúčastnit znovu a pomoci tak žákům 9.ročníku při výběru střední školy.

Mgr. Alena Gomolová, výchovný poradce