Řemeslo má zlaté dno

Dne 22. 1. 2014 se v K-Triu Ostravě-Hrabůvce zúčastnily tři týmy složené vždy ze 6 žáků devátých ročníků naší školy soutěže zvané ,,Řemeslo má zlaté dno‘‘, konané pod záštitou Hospodářské komory Moravskoslezského kraje.

Celkem bylo do této soutěže zapojeno 18 týmů z celé Ostravy. Žáci si vyzkoušeli na jednotlivých stanovištích praktické i vědomostní dovednosti. Našli zde zástupce škol společného stravování, zdravotnické  školy, zemědělské ale i střední školy stavební, technické či průmyslové. Hodnotila se spolupráce ve skupině, pochopení úkolu a provedení zadaného úkolu. Prakticky si vyzkoušeli např. řezání dlaždic, znalost zdravých a nezdravých potravin, aranžovat květiny, zapojit elektrický obvod, pojmenovat různé typy lokomotiv, poznat druhy osobních aut a jejich země původu, znalost podmínek výběru střední školy a budoucího povolání a mnoho dalších aktivit.

 Družstvo naší školy složené z žáků Adama Hostovičáka,Víta Vajtera, Natálie Lehotské,Terezy Kaňovské, Martina Jurčíka a Michaela Slívy získalo Certifikát nejúspěšnějšího družstva v 6. ročníku soutěže v praktických dovednostech.  Družstvo dostalo velmi zajímavé ceny a další rok se nastávající žáci devátého ročníku téhle soutěže určitě zúčastní opět. Bylo to velice zajímavé a poučné pro nás deváťáky si prakticky vyzkoušet, s čím a jak bychom mohli v budoucnu pracovat a pomůže ve výběru střední školy.

Krátkou procházku soutěží vám přiblíží přiložené fotografie.

Michaela Brodová

Mgr. Vladimíra Holušová