Řečnická soutěž Mladý Demosthenes

Školní kolo řečnické soutěže Mladý Demosthenes, soutěže v umění komunikace, proběhlo 24. 5. za účasti 10 žáků 8. a 9. tříd. V prvním kole museli soutěžící hovořit 1 minutu na vylosované téma, v druhém kole se ze žáků stávali obchodní  cestující. Jejich úkolem bylo „vychválit“ zadaný předmět, zadanou věc, argumenty měli ostatní přesvědčit o dokonalosti svého výrobku.

Samozřejmě se hodnotila úroveň vyjadřování, vystupování, originalita projevu i splnění časového limitu. Všechny výkony soutěžících byly zajímavé a originální, ale porota rozhodla nakonec takto:

1.místo – S. Siegelstein – 8.tř.
2. a 3. místo – M. Kašpárek – 8. tř., K. Kolková – 9. A
ocenění publika – A. Vika – 9. B

Mgr. A. Opletalová