Recitační soutěž – školní kolo

Dne 20.02.2012 se konalo školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň. Soutěžící byli rozděleni podle věku do tří kategorií: 0. kategorie byla určena prvňáčkům, I. kategorie byla pro žáky 2. a 3. tříd a II. kategorie pro žáky 4. a 5. tříd. Nejvíce recitovaným autorem byl Jiří Žáček a Pavel Šrut. Tak trochu oříškem bylo pro porotu rozhodování ve II. kategorii, neboť výkony soutěžících byly velmi vyrovnané. Na stupni vítězů nakonec stanuly dvě recitátorky.

Výsledky soutěže:
0. kategorie:

1. místo Vojtěch Valigůra (I. B)
2. místo Alena Veselková (I. B)
3. místo Klára Paclová (I. B)

I. kategorie:

1. místo Lucie Slováková (III. A)
2. místo Julie Lubojacká (III. A)
3. místo Tina Špačková (III. B)

II. kategorie:

1. místo Sofie Kaniová (V. A) a Sabina Vojtovičová (IV. B)
2. místo Kateřina Pazdziorová (V. B)
3. místo Jiří Koutný (IV. A)

Dne 22.02.2012 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň. I přes nemocnost se nakonec našlo 15 žáků, kteří ukázali, že ani v dnešní době pro ně není poezie neznámou. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorii reprezentovali žáci 6. a 7. tříd, II. kategorii žáci 8. a 9. tříd. Žáci předvedli pěkné výkony, ale porota musela v každé kategorii vybrat tři nejlepší. V I. kategorii porotu nejvíce zaujal recitátor Vojtěch Scholaster ze třídy VII. B, který si vybral báseň Král duchů od Johanna Wolfganga Goetha. Ten také získal ocenění od diváků za nejlepší recitační projev. Ve II. kategorii porota ocenila 1. místem Marii Kročkovou ze třídy VIII. A, která velmi originálním způsobem recitovala báseň Svatební slub, psanou ve starobělském nářečí, od lidové básnířky Růženy Forgačové.

Výsledky soutěže:
I. kategorie:

1. místo Vojtěch Scholaster (VII. B)
2. místo Vendula Sporyszová (VI. B)
3. místo Tereza Motlochová (VI. B)

II. kategorie:

1. místo Marie Kročková (VIII. A)
2. místo Kryštof Kania (VIII. A)
3. místo Hana Lysová (VIII. A)

 

První dva vítězové z každé kategorie postupují do obvodního kola recitační soutěže, které se koná 01.03.2012 pro I. stupeň a 02.03.2012 pro II. stupeň. Držíme palce!

Mgr. Markéta Orkáčová