Recitační soutěž – školní kolo II. stupeň

Dne 27. 1. 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže, které bylo určeno žákům
II. stupně. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků, kteří byli rozděleni do dvou kategorií podle věku. Žáci předvedli zajímavé výkony, někteří dokonce vystoupili s vlastní tvorbou. Porotě připadl proto nelehký úkol vybrat pouze tři recitátory v každé kategorii.

V I. kategorii porotu nejvíce zaujala Tereza Deingruberová z VII. B, která obsadila
1. místo, a Zuzana Gregorová z VII. A, která byla za svůj výkon oceněna 2. místem.
Ve II. kategorii se o 1. a 2. místo utkaly recitátorky Kateřina Pazdziorová z VIII. B a Kateřina Jaglová z IX. B. Třetí místo obsadila Veronika Nedzová z VI. B (I. kategorie) a Veronika Matejzíková z IX. B (II. kategorie).

První dva vítězové z každé kategorie postupují do obvodního kola recitační soutěže, které se koná 25. – 26. 2. 2014. Držíme palce!

Mgr. Kamila Mikesková