Recitační soutěž pro žáky 3. – 5. tříd

V únoru proběhla recitační soutěž pro žáky 3. – 5. tříd. Soutěže se zúčastnili tři zástupci z každé třídy. Děti si recitaci básní připravovaly s nadšením a to se odrazilo na jejich pěkných výkonech. Všechny děti dostaly sladkou odměnu.

Naši školu v této kategorii bude reprezentovat vítězná Julie Lubojacká, která si vybrala báseň od J. Ptáčkové Kolik umím řečí a Magdalena Sýkorová s básní Turistická příhoda s detektivní zápletkou od J. Žáčka.