READER´S CLUB

Ve dnech 15. 5. a 22. 5. 2014 proběhl první blok odpoledního čtení z anglických knih, které byly zakoupeny z grantu MMO pro financování celoročních a dlouhodobých volnočasových aktivit pro žáky ostravských škol.

Do prvního bloku se zapojilo 12 žáků pátých ročníků. Jeho ústředním tématem byl Londýn. K práci jsme využívali publikaci London a karty London Snap z nakladatelství Usborne.

Obě odpoledne byla pojata formou soutěže mezi družstvy. Během prvního odpoledne se žáci seznámili se zajímavostmi Londýna.  Zhlédli videa z internetových stránek, na které kniha přímo odkazuje, vyhledávali v knize odpovědi na zadané úkoly, pracovali s mapkou Londýna, zahráli si hru s kartičkami, vyplňovali kviz o Londýně, skládali puzzle. Veškeré aktivity byly propojeny s vyhledáváním a čtením z knihy.

Druhé odpoledne bylo zaměřeno na Buckinghamský palác, střídání stráží a královské parky. Děti čerpaly informace a zajímavosti z knihy, odpovídaly na pravdivé a nepravdivé věty, pracovaly se slovníkem, přiřazovaly k větám jednotlivé části paláce. Na konci hodiny si zahrály karetní hru SNAP (česká hra Kvarteto), kde si procvičili a upevnili slovní zásobu z obou bloků. Dozvěděly se spoustu zajímavostí o Buckinghamském paláci. Plně jsme využili službu, kterou kniha nabízí – je „interlinked“. Podívali jsme se, jak vypadá Buckinghamský palác uvnitř.

Na první blok bude v prvním pololetí školního roku 2014/15 navazovat blok zaměřený na téma Christmas, který také bude stavět na práci s knihou Christmas z nakladatelství Usborne, zakoupenou také z grantu MMO pro financování celoročních a dlouhodobých volnočasových aktivit pro žáky ostravských škol. Na tato odpolední čtení budeme dále navazovat a knihy také budou k dispozici žákům v žákovské knihovně.

P. učitelky Lenka Kudlejová a Petra Nytrová