Průběžná zpráva o realizaci projektu Výzva č. 56

Během letních prázdnin čtyři vyučující z naší školy absolvovaly zahraniční vzdělávací kurz v anglickém jazyce. Všechny úspěšně absolvovaly a obdržely certifikát.
Dne 15. září 2015 se uskutečnilo výběrové řízení na poslední část projektu. Dodavatel služeb byl vybrán. Vybraní žáci z druhého stupně, kteří splnili zadaná kritéria, se zúčastní výjezdu do Berlína a Oxfordu. Bližší informace již předali nebo předají zákonným zástupcům vedoucí výjezdu, tedy paní učitelka Mgr. E. Machejová a pan učitel Mgr. M. Němec.

Zpracovatel projektu Mgr. Jaroslava Naďová